Konverzační kurzy ruštiny s rodilým mluvčím

31.01.2013 10:17
  • v kurzech si můžete procvičit ruštinu s rodilým mluvčím
  • lépe si osvojíte hovorovou ruštinu
  • zlepšíte si výslovnost
  • kurzy jsou určeny pro úroveň mírně pokročilých a pokročiléých a jsou zaměřeny na zlepšení pohotovosti v přirozené konverzaci s cizincem
  • výuka je po celou dobu vedena pouze v ruském jazyce
  • výuka je vedena s důrazem na konverzaci, rozšíření slovní zásoby a osvojení si praktických frází z běžného života. Korektura chyb v mluvě lektorem.
  • rodilý mluvčí přináší do výuky autenticitu a s ohledem na to, že vyučovaný jazyk je jeho mateřským jazykem, také jiný přístup.
  • kurzy mohou být zaměřeny pro přípravu posluchače na pobyt a nebo práci v cizině

Forma výuky:

  • skupinová výuka pro 3 – 5 osob
  • individuální výuka pro 1 osobu – dle dohody

Termín,čas výuky:

dle dohody

Zahájení:

dle dohody

Délka trvání:

dle dohody

 

V případě jakýchkoliv dotazů mně můžete kdykoliv kontaktovat.

ECO Velké Meziříčí

Romana Procházková