Výuka cizích jazyků - naše nabídka

Naše jazyková agentura nabízí výuku cizích jazyků:

 

Výuka cizích jazyků

Angličtina          

Němčina           

Ruština             

Španělština       

Italština             

Francouzština    

 

Skupinové jazykové kurzy

 • otevíráme již od 3 účastníků (max. 6 osob)
 • nabízíme kurzy pro úplné začátečníky, věčné začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé,    konverzační s českým lektorem nebo s rodilým mluvčím
 • výuka je vedena zkušenými, kvalifikovanými pedagogy
 • učebnice používané v kurzech je možné objednat přes naši agenturu
 • kurzy jsou 3měsíční s možností pokračování. Zahájení vždy říjen a únor, dále pak speciální 2měsíční letní kurzy (červenec/srpen)
 • v průběhu roku nabízíme speciální krátkodobé kurzy

 

Individuální jazyková výuka / jazykový kurz

 • výuka je vždy pro jednu osobu,je to nejefektivnější způsob výuky, kdyse lektor věnuje pouze Váma přizpůsobí tempo výuky dle vašich schopností a znalostí
 • výběr učebnice záleží na požadavku klienta, úrovni jeho znalostí a doporučení lektora
 • termín, frekvenci a intenzitu výuky si stanovíte dle Vašich možností
 • výuka probíhá v lekcích po 45min, 60min nebo 90min
 • s lektorem můžete flexibilně měnit zaměření výuky podle, toho co budete právě potřebovat nejvíce
 • platba vždy na konci měsíce, podle skutečně odučených hodin
 • výuku lze stornovat 24hod před jejím konáním
 • individuální kurz v miniskupině: domluvte se svými kolegy, spolužáky či známými na společné výuce a získejte všechny výhody individuální výuky

 

Firemní jazykové kurzy

 
Pro vaši firmu vám rádi připravíme výuku jazyků „šitou na míru“ přesně podle Vašich požadavků. Sami si zvolíte:
 • frekvenci a intenzitu výuky
 • místo konání výuky
 • zaměření kurzu
 • dobu konání výuky
 • velikost skupinek….
 

Doučování jazyků pro studenty ZŠ a VŠ

 • studenti si zlepší jazykové dovednosti a zvýší jazykovou úroveň
 • prohloubí si znalosti získané ve škole
 • upevní si základy a získají náskok pro budoucnost
 • výuka je bude bavit
 • lektor je může také individuálně připravit na zkoušky nebo maturitu
 

Konverzační jazykové kurzy

 • jsou vedeny buď českým lektorem nebo rodilým mluvčím
 • jsou vhodné pro pokročilé
 • budete zde mluvit, mluvit, mluvit
 

Letní jazykové kurzy

 • jsou pro začátečníky, pokročilé i konverzační
 • rozpis kurzů k dispozici na vyžádání v průběhu května/června nebo viz. Aktuální nabídka jazykových kurzů
 • probíhají pouze v červenci a v srpnu, příjem přihlášek vždy do 20. června
 

Víkendové jazykové kurzy