Konverzační kurzy s rodilým mluvčím z Velké Británie - již ukončeno

18.08.2015 18:31

Tato nabídka je již ukončená. Sledujte naše stránky. Jakmile budou vypsány nové kurzy, budeme Vás zde informovat.

 • v kurzech si můžete procvičit angličtinu s rodilým mluvčím z Velké Británie
 • lépe si osvojíte hovorovou angličtinu
 • zlepšíte si výslovnost
 • kurzy jsou určeny pro studenty na pokročilé úrovni a jsou zaměřeny na zlepšení pohotovosti v přirozené konverzaci s cizincem
 • výuka je po celou dobu vedena pouze v anglickém jazyce
 • výuka je vedena s důrazem na konverzaci, rozšíření slovní zásoby a osvojení si praktických frází z běžného života. Korektura chyb v mluvě lektorem
 • rodilý mluvčí přináší do výuky autenticitu a s ohledem na to, že vyučovaný jazyk je jeho mateřským jazykem, také jiný přístup
 • kurzy mohou být zaměřeny pro přípravu posluchače na pobyt a nebo práci v cizině

 

Forma výuky:

 • skupinová výuka pro 3 – 5 osob
 • individuální výuka pro 1 osobu – dle dohody

 

Termín,čas výuky:

 • úterý 18:15hod -19:15hod 1x za 14dní
 • středa 15:30hod – 16:30hod 1x za 14dní

 

Zahájení:

 • únor  2013

 

Délka trvání:

 • dle dohody

    

 
V případě jakýchkoliv dalších dotazů mě můžete kontaktovat na tel.č. 602 325 108
ECO Velké Meziříčí 
Romana Procházková