Konverzační kurzy s rodilým mluvčím

27.08.2012 18:53

 

  • v kurzech si můžete procvičit angličtinu s rodilým mluvčím z Velké Británie
  • lépe si osvojíte hovorovou angličtinu
  • zlepšíte si výslovnost
  • kurzy jsou určeny pro studenty na pokročilé úrovni a jsou zaměřeny na zlepšení pohotovosti v přirozené konverzaci s cizincem
  • výuka je po celou dobu vedena pouze v anglickém jazyce
  • výuka je vedena s důrazem na konverzaci, rozšíření slovní zásoby a osvojení si praktických frází z běžného života. Korektura chyb v mluvě lektorem.
  • rodilý mluvčí přináší do výuky autenticitu a s ohledem na to, že vyučovaný jazyk je jeho mateřským jazykem, také jiný přístup. 
  • kurzy mohou být zaměřeny pro přípravu posluchače na pobyt a nebo práci v cizině 

 

Forma výuky:                  skupinová výuka pro 2 – 5 osob  
                                       individuální výuka pro 1 osobu 
Termín,čas výuky:           dle dohody 
Zahájení:                         dle dohody 
Délka trvání:                    dle dohody
 
V případě jakýchkoliv dalších dotazů mě můžete kontaktovat na tel.č. 602 325 108
ECO Velké Meziříčí 
Romana Procházková