Letní jazykové kurzy 2017

29.06.2017 10:09

Tato nabídka je již ukončená. Sledujte naše stránky. Jakmile budou vypsány nové kurzy, budeme Vás zde informovat.

Letní jazykové kurzy

ANGLIČTINA

Aj Z           10. -14.7.2017                  

9:00 – 10:30 + 17:00 -18:30

Aj Z           10. -14.7.2017                     

17:00 - 18:30

Aj MP        17. -21.7.2017                      

9:00 – 10:30 + 17:00 -18:30

Aj MP        17. -21.7.2017                                        

17:00 - 18:30

Aj P           24. -28.7.2017                      

17:00 - 18:30

Aj konv.    31.7. -4.8.2017                                       

17:00 - 18:30

Aj konv.        7. -11.8.2017                                        

17:00 - 18:30

Aj P           14. -18.8.2017                                         

18:00 - 19:30

AJ konv.   21. -15.8. 2017                    

18:00 -19:30

AJ příprava k maturitě

dle zájmu

AJ opravné zkoušky     

dle zájmu

Výuka v jiné termíny možná po dohodě

 

 

Angličtina s rodilým mluvčím

Konverzace

kurz bude otevřen dle zájmu

 

Španělština

Kurz bude otevřen dle zájmu

pouze srpen

 

Italština

IJ Konv.          10. -14.7.2017                   

18:00 -19:30

IJ Konv.          21. -25.8.2017                   

18:00 -19:30

 

NĚMČINA

NJ VZ          10. - 14.7.2017                        

16:15 - 17:45

NJ MP         17. - 21.7.2017 

16:15 - 17:45

NJ P              7. - 11.8.2017   

18:00 - 19:30

NJ Konv.     14. - 18.8.2017                     

17:00 -18:30

NJ MP         21. - 25.8.2017                       

17:00 - 18:30

Výuka v jiné termíny možná po dohodě

Francouzština

Fj Konv.        17. a 21.7.2017                    

16:15-17:45

Fj VZ             14. - 18.8.2017               

16:15 -17:45

Fj VZ             24. - 28.7.2017               

10:40 -11:40

Výuka v jiné termíny možná po dohodě

Ruština

Kurz bude otevřen dle zájmu

 

Kurzy pro děti 5-7 let

Informativní schůzka 12.června v 18hod

 

Kurzy pro děti 8-13 let

Kurz bude otevřen dle zájmu

 

V případě, že jste nenašli termín výuky, který by Vám vyhovoval – kontaktujte nás. Vytvoříme Vám vlastní kurz v termínu a v úrovni, která vám vyhovuje.

Týdenní výuka:

  • 5x  90min
  • 10x  90min
  • 5x  60min

Výuka v malých skupinkách 4-6osob.

CENÍKY  KURZU  ZASÍLÁME  NA VYŽÁDANÍ !!!

 

PŘÍJEM  PŘIHLÁŠEK  do 23.června 2017 !!!

Kontaktujte nás na emailové adrese - www.eco-vyukajazyku.cz
 

Vysvětlivky:
MP - mírně pokročilí: zná základní časy a je schopný jednoduše komunikovat v základních konverzačních tématech
VZ - věčný začátečník                 
P - pokročilí: dokáží se dorozumět v běžných společenských situacích, ale necítí se jisti ve vyjadřování a v pokročilé gramatice
Konverzace - je zaměřena především na základní konverzační fráze a témata, následně pak na využití jazyka v běžných každodenních situacích, zopakování a rozšíření slovní zásoby, osvojení nejdůležitějších frází, potřebných v zahraničí.

PŘIHLÁŠKY:

ECO Velké Meziříčí
Mlýnská 6b, Velké Meziříčí
Tel.: 602 325 108
Email: eco-prochazkova@seznam.cz
www.eco-vyukajazyku.cz

 

Letní intenzivní kurz anglického jazyka pro předškoláky (5 -7 let)

 

Cílem kurzu je pomoci žákům z mateřských škol stát se sebevědomými studenty angličtiny. Výuka je postavena na objevování světa kolem nás, při kterém děti provází papoušek Jack, kočka Fluffy a děti Katie a Danny. Kurz je veden pro děti přístupnou, zábavnou a hravou formou s využitím her, obrázků, anglických písniček. Využívá řady hraček, obrázků, rekvizit a dalších pomůcek.

Učebnice zahrnuje témata ze života (např. osobní hygiena, životní prostředí), která jsou doplněna velkým počtem písniček, rutinních činností, her a prací s maňáskem. Pracovní listy rozvíjejí motorické a kognitivní schopnosti dětí pomocí přiřazování, kroužkování, apod.

Po úspěšném absolvování kurzu, který vede zkušená lektorka angličtiny, děti obdrží certifikát.

Cena: Kč 90,- + DPH 21% / 45min

V ceně kurzovného není učebnice Captain Jack I, která se používá ve výuce (cca 300,-). Počet míst je omezen na max. 6 dětí/45min !!!

Informativní schůzka: 12.června 2017 v 18:00hod

na adrese ECO Velké Meziříčí, Mlýnská 6, Velké Meziříčí

Kontaktní osoba: p.Procházková 602 325 108
Na této schůzce budou dohodnuty prázdninové termíny výuky !!!