Letní jazykové kurzy

29.04.2015 07:25

Tato nabídka je již ukončená. Sledujte naše stránky. Jakmile budou vypsány nové kurzy, budeme Vás zde informovat.

 

 

Prodloužená délka výukové hodiny na denně 2x 60min  !!!

 

Týdenní výuka:  10x  60min

Víkendová výuka: 4x 60min

 

Výuka v malých skupinkách 4-6osob.

 

Výuka v kurzech dopoledne: 9:00hod - 11:00hod

Výuka v kurzech odpoledne: 17:30hod – 19:30hod

PŘÍJEM  PŘIHLÁŠEK  do 21.června 2015 !!!

 

Vysvětlivky:

MP - mírně pokročilí: zná základní časy a je schopný jednoduše komunikovat v základních konverzačních tématech

VZ - věčný začátečník                                                                                    

P - pokročilí: dokáží se dorozumět v běžných společenských situacích, ale necítí se jisti ve vyjadřování a v pokročilé gramatice

Konverzace - je zaměřena především na základní konverzační fráze a témata, následně pak na využití jazyka v běžných každodenních situacích, zopakování a rozšíření slovní zásoby, osvojení nejdůležitějších frází, potřebných v zahraničí.                                                                                                             

dop.: dopolední výuka                                                                                   

odp.: odpolední výuka

 

PŘIHLÁŠKY:

ECO Velké Meziříčí

   

 

 

Mlýnská 6b, Velké Meziříčí

 

 

 

Tel.: 602 325 108

 

 

 

 

Email: eco-prochazkova@seznam.cz              

 

 www.eco-vyukajazyku.cz

 

CENÍK  KURZU  ZASÍLÁME  NA VYŽÁDANÍ  !!!

Vytvořte si vlastní kurz v termínu a v úrovni, která vám vyhovuje .

 Kontaktujte nás !!!