Letní jazykové kurzy

25.04.2016 09:13

 

ANGLIČTINA

Aj Z          25. -29.7.2016                    

18:00 -19:30

Aj Z          22. -26.8.2016                      

9:00 - 10:30 + 10:45 -12:15

Aj Z          1. -5.8.2016                       

18:00 -19:30

Aj VZ       11. -15.7.2016                                         

18:30 - 20:00

Aj VZ       15. -19.8.2016                       

9:00 - 10:30 + 10:45 -12:15

Aj MP      18. -22.7.2016                                         

18:30 - 20:00

Aj MP      22. -26.8.2016                                         

18:45 - 20:15

Aj P            8. -12.8.2016                                          

18:45 - 20:15

AJ Konv. 11. -15.7. 2016                     

18:45 -20:15

AJ Konv. 21. a 22.7.2016                     

9:00-10:30 +10:45-12:15 + 13:00 -  14:30

AJ Konv.    5. a 6.8.2016       

9:00-10:30 +10:45-12:15 + 13:00 -14:30

Aj Konv.  15. -19.8.2016                    

16:00 - 17:30 + 17:45 -19:15

 

Angličtina s rodilým mluvčím

2. a 3.7.2016  Konv.                       

9:00-10:30 +10:45-12:15

9. a 10.7.2016 Konv.                      

9:00-10:30 +10:45-12:15

12. - 15.7.2016 Konv.                   

18:00 - 19:30

 

Španělština

ŠP VZ             11. -15.7.2016                  

17:00 -18:30

ŠP Konv.       16. a 17.7.2016                  

9:00-10:30 +10:45-12:15

 

Italština

IJ Konv.          11. -15.7.2016                    

18:00 -19:30

IJ VZ                18. -22.7.2016                    

18:00 -19:30

 

NĚMČINA

NJ VZ          18. - 22.7.2016                         

8:00 - 9:30

NJ VZ          25. - 29.7.2016                       

16:30 - 18:00

NJ VZ          22. - 26.8.2016                       

16:30 - 18:00

NJ VZ          27. a 28.8.2016   

9:00-10:30 +10:45-12:15 + 13:00 -14:30

NJ P             13. a 14.8.2016  

9:00-10:30 +10:45-12:15 + 13:00 -14:30

NJ Konv.   30. a 31.7.2016    

9:00-10:30 +10:45-12:15 + 13:00 -14:30

NJ Konv.       8. - 12.8.2016                      

16:30 - 18:00

NJ Konv.     11. - 15.7.2016                        

8:00 - 9:30

 

Francouzština

Fj Konv.        2. a 3.7.2016                     

9:00-10:30 +10:45-12:15

Fj VZ             25. - 29.7.2016                

17:00 -18:30

Fj VZ             15. - 19.8.2016                

17:00 -18:30

Fj Konv.      20. a 21.8.2016                   

9:00-10:30 +10:45-12:15

 

Ruština

Kurz bude otevřen dle zájmu

 

Čeština pro cizince

Kurz bude otevřen dle zájmu

 

Kurzy pro děti budou otevřeny dle zájmu

 

V případě, že jste nenašli termín výuky, který by Vám vyhovoval – kontaktujte nás. Vytvoříme Vám vlastní kurz v termínu a v úrovni, která vám vyhovuje.


Týdenní výuka:

  • 5x  90min
  • 10x  90min

Víkendová výuka: 

  • 4x 90min
  • 6x 90min


Výuka v malých skupinkách 4-6osob.

CENÍKY  KURZU  ZASÍLÁME  NA VYŽÁDANÍ !!!

 

PŘÍJEM  PŘIHLÁŠEK  do 26.června 2016 !!!
 

Vysvětlivky:
MP - mírně pokročilí: zná základní časy a je schopný jednoduše komunikovat v základních konverzačních tématech
VZ - věčný začátečník                 
P - pokročilí: dokáží se dorozumět v běžných společenských situacích, ale necítí se jisti ve vyjadřování a v pokročilé gramatice
Konverzace - je zaměřena především na základní konverzační fráze a témata, následně pak na využití jazyka v běžných každodenních situacích, zopakování a rozšíření slovní zásoby, osvojení nejdůležitějších frází, potřebných v zahraničí.

PŘIHLÁŠKY:

ECO Velké Meziříčí
Mlýnská 6b, Velké Meziříčí
Tel.: 602 325 108
Email: eco-prochazkova@seznam.cz
www.eco-vyukajazyku.cz