Rozvrh jazykových kurzů na školní rok 2019/2020

07.06.2019 16:00

Tato nabídka je již ukončená. Sledujte naše stránky. Jakmile budou vypsány nové kurzy, budeme Vás zde informovat.

Příjem přihlášek do pátku 20.09.2019

Individuální, skupinové, firemní kurzy a také doučování studentů, dětské kurzy, příprava ke zkouškám

  • ANGLIČTINA
  • NĚMČINA
  • ITALŠTINA
  • ŠPANĚLŠTINA
  • FRANCOUZŠTINA
  • RUŠTINA

Zahájení je v říjnu 2019 !Jazykové kurzy probíhají 1x týdně 60 nebo 90 minut !

Jazykové kurzy lze otevřít při min. počtu 2 osob !

Max. počet osob v jednom kurzu je 6 !

Zápisy do kurzů probíhají do 20. září 2019 !

Příjem příhlášek na : https://www.vyukacizichjazyku.cz/prihlaska/

NOVINKA: TERMÍNY KURZU BUDOU UPŘESNĚNY PO UZÁVĚRCE PŘIHLÁŠEK 
SNAŽÍME SE VYJÍT VSTŘÍC POKUD MOŽNO VŠEM ÚČASTNÍKŮM
 

Pokud jste nenašli v naší nabídce kurz, který by vyhovoval Vašim požadavkům,  kontaktujte nás !

Dále nabízíme kurzy formou individuální výuky - počet hodin, rychlost výuky, místo konání a forma se domlouvají individuálně s každým zájemcem.

Začátečníci: zájemce o tento kurz nikdy tento jazyk nestudoval, studijní materiály nejsou v ceně

Mírně pokročilí: zájemce o tento kurz zná základní časy a je schopný jednoduše komunikovat v základních konverzačních tématech, studijní materiály nejsou v ceně kurzu

Pokročilí: kurz je určen především těm, kteří se již dokáží dorozumět v běžných společenských situacích, ale necítí se jisti ve vyjadřování a v pokročilé gramatice, studijní materiály nejsou v ceně kurzu

Konverzační kurz s rodilým mluvčím: britský lektor provádí intenzivní výuku po celou dobu pouze v anglickém jazyce. Mezi jeho přednosti patří např.: bohaté profesní zkušenosti, vstřícný přístup a především interaktivní způsob výuky. Za pomoci moderních konverzačních postupů zaručuje rychlé zlepšení všech přihlášených ve velice krátké době. Zlepšíte si výslovnost, kurz může být zaměřen pro přípravu na pobyt nebo práci v cizině a je vhodný pro středně a více pokročilé. Studijní materiály jsou v ceně kurzu.

Pojďte se s námi rozmluvit: Kurz je zaměřen především na základní konverzační fráze a témata, následně pak na využití jazyka v běžných každodenních situacích, zopakování a rozšíření slovní zásoby, osvojení nejdůležitějších frází, potřebných v zahraničí. Na první hodině probíhá volba témat - na základě seznamu témat, která by se mohly probírat si sami zvolíte podle svých potřeb tématické zaměření dalších hodin.

V seznamu témat jsou např.: 

  1. v restauraci (objednáváme, platíme)
  2. u lékaře (v ordinaci)
  3. v bance (měníe peníze)
Samozřejmě jsou možná i jiná, vámi zvolená témata, studijní materiály jsou v ceně kurzu.
 
kancelář: Mlýnská 6, Velké Meziříčí, tel: 602 325 108