Individuální jazykové kurzy

  • Individuální jazykové kurzyvýuka je vždy pro jednu osobu,je to nejefektivnější způsob výuky, kdyse lektor věnuje pouze Váma přizpůsobí tempo výuky dle vašich schopností a znalostí
  • výběr učebnice záleží na požadavku klienta, úrovni jeho znalostí a doporučení lektora
  • termín, frekvenci a intenzitu výuky si stanovíte dle Vašich možností
  • výuka probíhá v lekcích po 45min, 60min nebo 90min
  • s lektorem můžete flexibilně měnit zaměření výuky podle, toho co budete právě potřebovat nejvíce
  • platba vždy na konci měsíce, podle skutečně odučených hodin
  • výuku lze stornovat 24hod před jejím konáním
  • individuální kurz v miniskupině: domluvte se svými kolegy, spolužáky či známými na společné výuce a získejte všechny výhody individuální výuky